Cập nhật HTC U11 hỗ trợ Bluetooth 5.0 và quay phim 60 fps

HTC U11 sẽ được hỗ trợ Bluetooth 5.0

HTC U11 sẽ được hỗ trợ Bluetooth 5.0
Tháng Tám 1, 2017 oanhoanh